Opravy / repase čerpadel diesel (naftových) motorů

Opravy / repase vstřikovacích čerpadel

Nabízíme opravy (repase) elektronicky řízených vstřikovacích čerpadel Bosch typu VP29/30 a VP44, a mechanicky řízených vstřikovacích čerpadel Delphi DP200 a DP300. Také provádíme opravy / repase vysokotlakých čerpadel pracujících v systému Common-Rail vyrobených společnostmi Bosch, Delphi, Siemens VDO (Continental) a Denso.

Při opravě vstřikovacího čerpadla používáme pouze originální náhradní díly. Oprava probíhá dle postupů doporučenými výrobci pro konkrétní typ čerpadla. Pro spuštění linky na regeneraci čerpadel jsme museli splnit řadu přísných podmínek, které stanovují výrobci Bosch a Delphi. Čerpadla jsou regenerována na speciálních a výborně vybavených stolicích, které udržují řádnou čistotu a přesnost při montáži všech dílů.

Oprava / repase vstřikovacích čerpadel Bosch typu VP29/30 a VP4420131021075551_325

Proces repase čerpadla VP29/30/44 začíná přečtením paměti řídící jednotky čerpadla a ověřením registrovaných chyb. Poté jsou součástky čerpadla demontovány a mechanické komponenty jsou kontrolovány. Dále jsou čištěny části, které nejsou předmětem výměny. Bez ohledu na typ poškození se v průběhu opravy vždy vymění řídící jednotka čerpadla, vysokotlaký elektromagnetický ventil, elektromagnetický ventil časování úhlu předstihu a u VP44 čerpadel také ložisko. Pokud je to nutné, je vyměněno podávací čerpadlo, distribuční hlava, vačkový prstenec, píst nastavení předstihu a vstřikovacího úhlu, hnací hřídel nebo obal. Po výměně dílů a kompletaci je čerpadlo nainstalováno na stolici Bosch EPS 815 vybavenou adaptérem VPM844. Test čerpadla a programování řídící jednotky probíhá podle algoritmu, který se nachází v paměti počítače, a všechny parametry jsou zobrazeny na obrazovce. Pozitivní výsledek tohoto procesu zaručuje odpovídající množství paliva a časování vstřiku v celém rozsahu otáček motoru a jeho zatížení.

Oprava / repase vstřikovacích čerpadel Bosch CP1, CP2, CP3 a CP4p1010010-w_325

V první fázi opravy se čerpadlo CR testuje na zkušební stolici Bosch EPS 815 vybavené speciální nástavbou, čemuž předchází kompletní přetěsnění čerpadla. Pokud je výsledek testu negativní, jsou komponenty čerpadla demontovány. Poškozené součásti jsou vyměněny. Další fází je opakované testování na zkušební stolici, ověření pracovních parametrů a těsnosti simulováním různého zatížení. Po získání pozitivního výsledku závěrečného testu je čerpadlo doručeno zpět k zákazníkovi.

 

 

Oprava / repase vstřikovacích čerpadel Delphi DFP1 a DFP3

erpadlo-18-tdci_325Tak jako u produktů Bosch, i zde při procesu regenerace se nejprve provede kompletní přetěsnění čerpadlakalibrace čerpadla na testovací stolici Hartridge, jediném autorizovaném zařízení pro Delphi systémy. Pokud je to nutné, jsou vyměněny veškeré poškozené komponenty, jako je podávací čerpadlo, solenoidové ventily, mechanické ventily, hřídele, písty, nebo obal čerpadla. Další fází je opakované testování na zkušební stolici, ověření pracovních parametrů a těsnosti simulováním různého zatížení.

Oprava / repase vysokotlakých čerpadel Siemens VDO (Continental) a Denso

Analogicky s výše uvedenými čerpadly, oprava začíná výměnou sady těsnění. Zkušební postup se provádí na stolici Hartridge, která byla schválena výrobcem VDO na testování vstřikovacích systémů tohoto výrobce.