Oprava automatické převodovky

Základní informace o automatických převodovkách

Automatická převodovka je zařízení v dopravních prostředcích se spalovacím motorem, které přenáší sílu motoru (výkon a točivý moment) na nápravu. Umožňuje volbu různých rychlostních stupňů, jejich změnu však provádí za stálého tahu motoru. Řidič pro řazení ani rozjíždění nepotřebuje spojku.

Historie

Klasické mechanické řazení s řadicí pákou a nutností citlivě ovládat spojkový pedál u mnoha vozidel nevyhovoval. Byla žádána převodovka, která bude fungovat samočinně. V USA se v osobních automobilech vyskytuje již snad od padesátých let. Řidiči v USA dnes využívají převážně auta s automatickou převodovkou. V Evropě mají osobní automobily stále přímočinné mechanické převodovky. Automatické převodovky se ale od sedmdesátých let veš velké míře uplatňují u městských autobusů a u motorových vozů na železnici.

Technický popis – hydrodynamická převodovka

operator-repair-gear-box--imagio50748654_325

Převodovka se skládá z hydrodynamického měniče a převodové skříně s jednotlivými rychlostními stupni. Hydrodynamický měnič se skládá z čerpadla a turbíny, mezi nimi a okolo nich je olej. Převodovka Mercedes Motor je spojený s čerpadlem (což není žádné klasické čerpadlo na vodu, spíše jen takové kolo s různými kanálky/lopatkami/drážkami). Když se přidá plyn, čerpadlo se roztočí a pomocí kanálků/lopatek/drážek vyvolá též usměrněný pohyb oleje, který opět naráží do lopatek turbíny a tím ji roztáčí. (V podstatě se díky celému hydrodynamickému měniči vytváří jen jakési „pružné“ spojení motoru s převodovou skříní). Z turbíny se točivý pohyb přenáší do převodové skříně a odsud na hnané nápravy s koly. Pokud jsou otáčky motoru již příliš vysoké, aktivuje se nějaké automatické zařízení, které v převodové skříni zařadí vyšší stupeň, což okamžitě prudce sníží otáčky čerpadla. Díky „pružnosti“ olejového přenosu otáček se otáčky čerpadla a motoru nesníží okamžitě, ale asi během 0,5s až 1s, přitom motor po celou dobu řazení „táhne“ (na rozdíl od mechanického manuálního zařízení, kde řidič sešlápne spojku, tím odpojí zcela motor od převodovky a mezitím s převodovkou řadí). Hydrodynamická převodovka umožňuje i opačný pohyb – brzdění motorem – turbína naopak pohání čerpadlo a roztáčí motor.

Druhy automatických převodovek

hydrodynamická – základním prvkem je „pružné“ spojení přes hydrodynamický měnič (viz výše)

hydrodynamická s uzamykáním – umožňuje uzamčení hydrodynamického měniče, tj. pevné propojení čerpadla a turbíny (po zamčení má vozidlo mírně nižší spotřebu, mírně vyšší výkon a nelze přeřadit rychlostní stupeň). Uzamčení je provedeno automaticky programem v závislosti na jízdních podmínkách a ovladačích (plyn, rychlostní stupeň…)

hydromechanická – je poněkud pozměněná obdoba hydrodynamické, kterou používaly hlavně železniční vozidla (pravděpodobně tam není přímo HD měnič, ale nějaká jednodušší a robustnější obdoba)

mechanická automatická – je normální mechanická převodovka se suchou spojkou (jako u manuálního řazení), s tím rozdílem, že řidič spojku a řadicí páku vůbec nemá a nepoužívá, řazení se provádí samočinně elektronicky a řídí jej počítač. Elektronika zvládne přeřazení rychleji, než člověk, tudíž přerušení tahu motoru je jen na okamžik.

dvouspojková automatická (DSG) – je normální mechanická převodovka se dvěma spojkami (zvlášť pro sudé a liché stupně), v  každém okamžiku jsou zařazeny dva rychlostní stupně a samotné přeřazení představuje vypnutí první spojky a zapnutí druhé spojky. Obvykle s možností přímého řazení (obdoba sekvenčního řazení).

Výměnu oleje v automatické převodovce provádíme většinou do jednoho dne. I když většina výrobců Vozidel uvádí, že náplň v automatické převodovce je doživotní, v žádném případě tomu tak není. Olej v Automatické převodovce je důležité měnit v pravidelných intervalech (záleží na typu převodovky). V Opačném případě může dojít ke zničení automatické převodovky a hydroměniče. S výměnou oleje provádíme čištění systému přístrojem PF5, který zaručí stoprocentní výměnu převodového oleje v automatické převodovce.

Co mohou způsobit špatně fungující vstřikovače

Zvýšenou kouřivost a zvýšenou spotřebu pohonných hmot, v nejkritičtějších případech může dojít až k nenávratnému poškozením spalovacího prostoru motoru (propálený píst i vážné poškození povrchu válce). Po projevení prvních příznaků nesprávné funkce čerpadla a vstřikovače velmi záleží na rychlosti opravy, protože odkládání opravy poškození zvyšuje opravu prodražuje.